Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Spis treści:

Miejscowy plan a Warunki Zabudowy

Budowa nowego domu czy dowolnej infrastruktury jest skomplikowanym procesem. Od samego początku należy rozsądnie planować każdy kolejny etap całego procesu. Istotne jest również, aby wybrać projekt domu będący zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub panującymi warunkami zabudowy. Na początek warto upewnić się, który z powyższych dokumentów dotyczy Twojej lokalizacji. Istotny fakt, o którym musisz wiedzieć jest taki, że warunki zabudowy decyzyjne są wyłącznie w momencie, w którym dla danego obszaru nie ustalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Odrzucenie lub przyjęcie takiego wniosku odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku. Ważną różnicą między miejscowym planem, a warunkami zabudowy, jest również zasięg ich działania.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stosuje się do większej liczby działek, z kolei warunki zabudowy interpretowane są dla jednej, konkretnej działki.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Czym jest i do czego służy?

W ujęciu prawnym, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego. Ma on pierwszeństwo przed warunkami zabudowy. Jeżeli został ustalony, to właśnie od niego zależeć będzie poprawność złożonego w ramach inwestycji projektu. Obejmuje on z reguły większą ilość działek. Co istotne, w procesie opracowywania takiej dokumentacji swoje poprawki oraz uwagi ma prawo zgłosić każda osoba zainteresowana.

Taki plan pozwala również na łatwe i swobodne sprawdzanie rozmiarów czy charakteru dopuszczalnej zabudowy.

W sieci istnieje wiele portali geodezyjnych, na których nanoszone są plany zagospodarowania przestrzennego. Takie zapisy powinny być dostępne również na stronie internetowej danej gminy. Zapoznanie się z tymi dokumentami, a także postępowanie zgodnie z nimi to podstawa do rozpoczęcia procesu budowlanego. Pozwala to bowiem na uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji.

Przypadki braku planu miejscowego

Masz do czynienia z przypadkiem, w którym dla interesującego Cię obszaru nie wyznaczono planu miejscowego? To nie oznacza, że możesz pozwolić sobie na samowolkę. W takich sytuacjach również niezbędne jest uzyskanie odpowiedniego pozwolenia na budowę. W tym przypadku proces jest jednak nieco bardziej wydłużony, a od inwestorów oczekuje się podjęcia dodatkowych kroków. Krok po kroku przedstawimy Ci jak należy postępować w takiej sytuacji.

Przede wszystkim, do odpowiedniego urzędu należy zgłosić wniosek dotyczący wydania warunków zabudowy. To właśnie ten dokument określa dopuszczalną zabudowę konkretnej działki, dla której nie został ustalony i uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Do składanego wniosku w postaci załącznika warto dołączyć jest mapkę z zaznaczoną działką, która nas interesuje.

 

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy

W kontekście planu miejscowego, bardzo ważny jest dokument dotyczący studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy. W ramach tego dokumentu zawarte są między innymi informacje na temat:

- obiektów chronionych,

- uzbrojenie terenu,

- praw własności,

- jakości życia.

Dokument określa także obszary zabudowane czy aktualny stan oraz przyszłe kierunki rozwoju usługowo-technicznego na danym obszarze.

Decyzja o warunkach zabudowy. Jak ją uzyskać? Jak długo obowiązuje i kiedy wygasa?

W celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, należy przede wszystkim złożyć odpowiedni wniosek. Jego wzór wydrukować można chociażby na stronie internetowej danej gminy. Decyzja wydawana może być przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W teorii, ważność takiego dokumentu jest bezterminowa. Może jednak wygasnąć w sytuacji, w której dla danej działki powstanie działający plan miejscowy.

 

Zmiany jakie nas czekają w najbliższych latach odnośnie MPZP

Nadchodzące nowelizacje oraz zmiany dotyczący ustaw powiązanych z miejskim planem zabudowy przestrzennej obejmują kilka obszarów. Będą one dotyczyć między innymi redukcję istotności decyzji o warunkach zabudowy, zainicjowany zostanie plan ogólny będący aktem prawa miejscowego, dojdzie do wielu istotnych zmian w opłacie planistycznej, a także zmodyfikowane zostaną poszczególne warunki oraz zasady budowy.

 

Wprowadzenie planu ogólnego i wykasowanie dotychczasowych Studium.

Po nowelizacji ustawy, coraz większą rolę pełnił będzie plan ogólny. Ma on ustalać warunki zabudowy dla całej gminy, z wyłączeniem jedynie obszarów zagrożonych czy pod ochroną. Dzięki temu na znaczeniu stracą dotychczasowe przepisy oraz wydawane decyzje.

Blog o Nieruchomościach Gruntowych

Udostępnij!
Facebook