KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ZA POMOCĄ KANAŁÓW SOCIAL MEDIA

 

Drogi Użytkowniku,

Wypełniając obowiązek informacyjny jaki nałożyło na nas ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) pragniemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania danych osobowych, w trakcie korzystania z naszego profilu na Facebook oraz przysługujących Ci w związku z tym prawach.

 

I Administrator

W związku z tym, że udostępniasz swoje dane za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, administratorem twoich danych są:

 1. PASJONACI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lublinie. Kontakt z ADO jest możliwy za pośrednictwem maila: pasjonacinieruchomosci@gmail.com lub tel. pod numerem: +48 508 214 705.
 2. Facebook Ireland Ltd., z którą możesz skontaktować się na adres: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

 

II Z kim się możesz skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Aby skontaktować się z IOD spółki Facebook Ireland Ltd. wypełnij formularz kontaktu dostępny pod adresem https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

Pasjonaci nieruchomości Sp. z o.o. wyznaczyła specjalistę w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, który udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Kontakt ze specjalistą RODO jest możliwy pod adresem e-mail: iod@pcat.pl.

 

III Czyje dane przetwarzamy  

Informujemy, że przetwarzamy dane osobowe osób, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage;
 • skontaktowały się z nami za pośrednictwem Messenger.

 

 IV  Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 • w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Pasjonaci Nieruchomości na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości, Messenger) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
 • w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpaga, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

V Jakie dane możemy przetwarzać

W związku z prowadzeniem profilu na Facebooku, jeśli z niego skorzystasz możemy przetwarzać:

 • podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Ciebie na Twoim własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 • dane opublikowane przez Ciebie na Twoim własnym profilu Facebook;
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom cookies.

 

VI Komu możemy udostępnić Twoje dane

Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe wyłącznie właścicielowi portalu społecznościowym Facebook tj. Facebook Inc. oraz w zakresie, jaki wynika z konieczności zapewnienia funkcjonowania fanpage’a na portalu Facebook.

 

VII Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 • Pasjonaci Nieruchomości Sp. z o.o. nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Facebook Ireland Ltd. Może przesyłać twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

 

VIII Przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

 • Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
 • informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na zadane do Spółki pytania lub do momentu zakończenia współpracy,
 • w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Ciebie komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

 

IX Jakie przysługują Ci prawa

Ponieważ przetwarzamy Twoje dane masz prawo:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania swoich danych jeżeli uznasz, że są niepoprawne,

 

X Prawo wniesienia skargi

Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z przepisami prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

XI Czy musisz nam podać swoje dane osobowe

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Skorzystanie z naszego profilu na Facebook jest jednak możliwe jedynie, kiedy posiadasz profil na portalu społecznościowym Facebook.

 

XII Skąd mamy twoje dane

Twoje dane uzyskaliśmy od firmy Facebook Inc. oraz z twojego publicznego profilu na profilu społecznościowym Facebook.